Tiết kiệm tiền thông qua rút tiền một phần

Trả lời:

Tiết kiệm rút tiền từng phần của ngân hàng quân đội (TKRGTP) có thể được rút một phần hoặc nhiều lần, và phần gốc giữ đến ngày đáo hạn được hưởng lãi suất cao hơn. Ngoài ra, thời hạn ký gửi của sản phẩm này rất đa dạng.

Khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm này được hưởng lãi suất cạnh tranh, được rút gốc trước hạn, không giới hạn số lần rút, có thể chọn rút nhiều lần bất cứ lúc nào: rút một phần hoặc toàn bộ, rút ​​trước hạn. Vốn được rút một hoặc nhiều lần. Tiền gốc trước hạn được hưởng lãi suất khi cần thiết, và phần gốc được giữ lại cho đến khi đáo hạn sẽ được hưởng lãi suất quy định tại ngày phát hành thẻ. Phần tiết kiệm rút tiền phù hợp với những khách hàng không chủ động được kế hoạch tài chính, vì khách hàng chỉ cần rút đúng số tiền trước hạn khi cần, phần còn lại giữ nguyên trước hạn. Vì vậy, so với các sản phẩm khác, khách hàng có thể tránh được tình trạng lỗ lãi.

Sau khi hết hạn thẻ tiết kiệm, nếu khách hàng không có chỉ định khác, MB sẽ tự động gia hạn thẻ tiết kiệm. Sử dụng sản phẩm TKRGTP để tiết kiệm chi phí cho khách hàng với lãi suất do MB ban hành trong ngày gia hạn.

Có nhiều loại kỳ hạn cho sản phẩm này, khách hàng có thể lựa chọn: 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 và 60 tháng. Các loại tiền gửi đối với Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và Euro là khác nhau và số tiền gửi tối thiểu là 1.000.000 VND / 100 USD hoặc 100 EUR .—— (Nguồn: MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *