Sử dụng M-PIN cho dịch vụ VCB-Mobile B @ nking

-Mã M-PIN được gửi cho tôi lần đầu tiên là gì?

– M-PIN là mật khẩu mà ngân hàng gửi cho khách hàng thông qua email mà ngân hàng gửi cho khách hàng. M-PIN này được sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng dịch vụ VCB-Mobile B @ nking lần đầu tiên. Sau đó, khách hàng có thể thay đổi M-PIN của mình cho lần kết nối tiếp theo.

– Làm cách nào để thay đổi mật khẩu M-PIN?

– Khách hàng có thể tự thay. Thay đổi mật khẩu M-PIN trực tiếp trên ứng dụng VCB-Mobile B @ nking.

– Tôi nên làm gì nếu quên M-PINE?

– Khi quên M-PIN, khách hàng liên hệ phòng giao dịch Vietcombank gần nhất để được cấp lại M-PIN mới.

– Điều gì xảy ra nếu tôi thực hiện ứng dụng giao dịch trên’VCB-Mobile B @ nking, nhưng vì lý do nào đó tôi tạm thời không sử dụng màn hình điện thoại?

– Vì lý do bảo mật, sau 2 phút kể từ khách hàng, tên đăng nhập của khách hàng sẽ được tự động đăng xuất khỏi ứng dụng. Thực hiện một hành động trên điện thoại. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, vui lòng đăng nhập lại và hoàn tất giao dịch từ đầu.

(Nguồn: Vietcombank)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *