Vé có mã khuyến mãi

-Tôi muốn biết tỷ lệ giảm 20% là gì?

– Vé máy bay giảm 20% là vé kinh tế (trừ giá vé Super Saver U, E, P hiện tại).

– Có bao nhiêu vé có thể được bán trong thời gian khuyến mãi?

– Số lượng vé được bán theo mã khuyến mại trong vòng một tháng là 30.000. Trong thời gian khuyến mãi ba tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6), Vietnam Airlines sẽ mở tổng cộng 90.000 vé.

– Khi sử dụng mã khuyến mãi Vietnam Airlines, giá vé có thể giảm 20%.

– Mã khuyến mãi được áp dụng cho các tuyến nội địa từ Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng. — Bạn có sử dụng mã khuyến mãi để mua vé Vietnam Airlines không?

– Khách hàng phải đặt phòng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi vào tháng Tư, tháng Năm và hai ngày đầu tiên của tháng Năm. Sáu năm chính xác hơn, vào tháng Tư (mua vé từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 2 tháng 4), tháng 5 (mua vé từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 2 tháng 5), tháng 6 (từ 1/6 Để mua vé đến 2/6).

– Tôi có thể sử dụng bao nhiêu vé để mua?

– Số lượng vé được mua bằng mã khuyến mại của khách hàng là không giới hạn (vé được giảm giá 20% phải được nhập vào 5.000 mã khuyến mại đầu tiên và có tối đa 30.000 vé mỗi tháng). Mã khuyến mại có thể áp dụng tối đa 6 vé cùng một lúc và chỉ có hiệu lực trong thời gian khuyến mại. Nếu bạn cần mua nhiều hơn 6 vé hoặc mua vé cho các tuyến khác, khách hàng phải đặt vé nhiều lần và nhập mã khuyến mại cho mỗi lần đặt.

– Vé được mua trên “Mua” với mã khuyến mãi và dễ dàng cất cánh bằng thẻ nội địa “Có bay đúng giờ không?

– Loại vé này có thể được bay trong thời gian quy định. Cụ thể hơn, vé đã vào Được mua trong hai ngày đầu tiên của ngày 4 tháng 4 (từ 1 tháng 4 đến 2 tháng 4) và bay trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4; vé vào hai ngày đầu tháng 5 (ngày 1 tháng 5 Đến ngày 2 tháng 5) và bay từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Ngoài ra, vé còn trong hai ngày đầu tiên của tháng 6 (ngày 1 tháng 6 đến ngày 2 tháng 6) và vào tháng 6 Bay từ ngày 9 đến 30 tháng 6. Bạn có muốn mua vé với mã khuyến mại không?

– Khách hàng nhấp vào liên kết hướng dẫn tại đây để hoàn tất các bước để mua vé với mã khuyến mại:

( Nguồn: Vietnam Airlines)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *