Nhượng bộ giá “Ngôi nhà hạnh phúc” của ACB

-Tôi muốn biết những lợi thế của khách hàng tham gia chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc”?

– Khách hàng có thể tham gia vào hai hình thức thu nhập: ngay lập tức cạo và nhận gần 85.000 giải thưởng với tổng giá trị hơn 5 tỷ đô la Mỹ – giải thưởng chỉ có thể nhận được tối đa một vàng; giành được giải thưởng đặc biệt “Ngôi nhà hạnh phúc” và 89 khác Giải thưởng quý giá. Tổng giá của kế hoạch là gần 7 tỷ đồng.

– Khi nào khách hàng tham gia thẻ cào và giải thưởng cùng nhau?

– Khách hàng có thể tham gia hai hình thức thẻ cào cùng một lúc. Khách hàng có thể nhận được phần thưởng và phần thưởng khi họ gửi ít nhất 50 triệu đồng Việt Nam, 2.000 USD / EUR và 10 đồng vàng.

– Làm thế nào để tính số lượng thẻ cào và phần thưởng?

– Theo số tiền gửi cụ thể mà khách hàng đã thanh toán bằng các chứng từ tiền gửi bằng đồng, USD, EUR và vàng trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng sẽ nhận được thẻ cào và số may mắn. Số lượng tiền thưởng và thẻ cào bằng với bội số của mức tiền gửi trong thời gian gửi. Trong thời gian này, khách hàng có thể giải quyết trước ngày đáo hạn và hưởng mức lãi suất áp dụng cho quy định tiền gửi tiết kiệm của ACB. ACB sẽ thu hồi số giải thưởng và chuyển cho khách hàng khác. Nếu khách hàng đã nhận được phần thưởng (kể từ ngày mở cuối cùng), thì khách hàng phải hoàn trả khoản vay sớm hơn dự kiến ​​và hưởng lợi từ lãi suất theo chính sách tiền gửi tiết kiệm của ACB. – (Nguồn: ACB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *