Oriental Smart Bank Dịch vụ ngân hàng thương mại

-Tôi muốn biết ai có thể mở và sử dụng tài khoản O-Smart trên OCB, tôi nên làm gì?

– Ai có thể mở tài khoản O-Smart là một công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam (không bao gồm các tổ chức tín dụng). Nếu bạn đã có tài khoản OCB, bạn chỉ cần đăng ký để tạo tài khoản O-Smart bằng mẫu đăng ký OCB. Ngoài ra, nếu công ty không có yêu cầu mở tài khoản trong OCB, công ty cần mở tài khoản, tài liệu xác nhận tình trạng pháp lý của tổ chức và tài liệu xác nhận người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản.

Ưu điểm của tài khoản O-Smart so với tài khoản thanh toán thông thường là gì?

– Tài khoản O-Smart có nhiều chức năng của tài khoản tiền gửi thanh toán cố định, chỉ cần sử dụng lãi suất cao để tính số dư thực tế hàng ngày và phí dịch vụ ưu đãi. Do đó, sử dụng O-Smart, các công ty thậm chí có thể tối đa hóa lợi nhuận và nhanh chóng giao dịch trên nguồn giao dịch mà không cần tiết kiệm tiền bằng cách đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào khác.

– Lãi suất của tài khoản O-Smart được tính theo lãi suất tỷ lệ dựa trên số dư vào cuối mỗi ngày, số dư lãi càng cao. Năng suất cao hơn. Tiền lãi sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của khách hàng vào ngày 26 mỗi tháng.

– Nếu tôi có đô la Mỹ, tôi có thể mở tài khoản O-Smart bằng đô la Mỹ không?

– Tài khoản O-Smart Tài khoản kiểm tra của OCB là VND (VND), không phải đô la Mỹ.

– Tôi có thể mở tài khoản O-Smart trong khi vẫn giữ tài khoản cũ không? Bạn đã có tài khoản tiền gửi hiện tại trong OCB chưa?

– Bạn có thể làm điều này và bạn có thể yêu cầu OCB thực hiện theo quy trình chuyển đổi tài khoản cũ sang tài khoản O-Smart. Các điều kiện và thủ tục chuyển đổi được thực hiện theo OCB.

– Số dư tối thiểu và số dư trung bình tối thiểu là gì?

– Số dư tối thiểu là số dư nhỏ. Bạn phải luôn duy trì tài khoản để mở và sử dụng. Số dư tối thiểu được tính bằng cách thêm số dư vào cuối mỗi ngày trong tháng và chia cho số ngày trong tháng.

– Tôi có thể nhận trợ giúp khi sử dụng tài khoản O-Smart không? ? Bạn có hỗ trợ việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử?

– Khi sử dụng tài khoản O-Smart, OCB vẫn hỗ trợ các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện có cho khách hàng doanh nghiệp.

(Nguồn: OCB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *