Ba công ty chứng khoán hàng đầu công bố kết quả hoạt động sáu tháng của họ

Báo cáo tài chính quý II của MB Securities cho biết tổng doanh thu của công ty đạt 70,6 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. . Cụ thể, thu nhập từ hoạt động chứng khoán, đầu tư vốn và hoạt động tư vấn tăng lên, trong khi thu nhập môi giới và thu nhập khác giảm. Trong quý, lợi nhuận sau thuế của MBS là 3,33 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của MBS là 141 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuế. Đó là 10,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với MBS, Kenanga Vietnam Securities Co., Ltd. (KVS) và Hong Bang Securities Co., Ltd. (HBSC) vừa công bố báo cáo tài chính cho quý II và sáu tháng đầu năm nay. Đặc biệt trong quý II, Chứng khoán Kenanga đạt gần 906 triệu đồng, giảm 64% so với quý trước. Hầu hết trong số đó đến từ thu nhập khác, và không có thu nhập tư vấn hoặc giao dịch độc quyền được tạo ra. Do chi phí cao, khoản lỗ của công ty trong quý II đã vượt quá 1,46 tỷ đồng. Trong sáu tháng đầu năm, doanh thu của Kenanga vượt 3,4 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2012. Sau sáu tháng lãi, lợi nhuận âm vượt 1,3 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận năm ngoái gần 2,6 tỷ đồng. Trong quý II, doanh thu của công ty đạt 85,6 triệu đồng, chưa bằng 1/10 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý, Chứng khoán Hongbang mất 1,49 tỷ rupiah. Trong sáu tháng đầu năm, doanh thu của công ty là 429 triệu đồng và lỗ 2,24 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *