Thị phần môi giới HoSE biến động lớn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Chứng khoán SSI tiếp tục chiếm lĩnh thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với mức 11,82% trong quý III. Con số này giảm hơn 2,3% so với quý trước, thu hẹp khoảng cách với các công ty lạc hậu.

Sau khi mất vị trí thứ 2 vào tay Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong quý trước, Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã tăng trở lại 8,43%. VCSC tụt xuống vị trí thứ 5 với chỉ 6,65% thị phần.

Chứng khoán VPS nhảy lên vị trí thứ ba với 7,65%, tiếp theo là Chứng khoán VNDirect với 7,12%. .

Thị phần của 10 công ty chứng khoán còn lại cũng biến động mạnh. Cả Chứng khoán MB và Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đều chiếm thị phần lớn hơn trong việc củng cố vị thế trên thị trường, trong khi Công ty Chứng khoán Công nghệ và Thương mại Việt Nam (TCBS) rời nhóm để nhường chỗ cho Chứng khoán KIS. Việt Nam, thị phần môi giới của 10 công ty môi giới hàng đầu là 62,38%, giảm nhẹ so với tháng trước.

Đối với sản phẩm trái phiếu, TCBS vẫn chiếm lĩnh thị trường với thị phần 63,97%, tăng gần 10% so với tháng trước. / q. Khi KBSV, VCBS và HCM tăng mạnh để thay thế TPBS và PHS, các vị trí tiếp theo bị thiệt hại nặng nề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *