KHA trả cổ tức trực tiếp cho khách hàng văn phòng

“Các nhà đầu tư SMES sẽ không mất tài sản”

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã được thông báo rằng Tập đoàn xuất nhập khẩu Qinghe (KHA) đã trả cổ tức cho các cổ đông gửi vào PME Securities Corporation (SME)). Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nắm giữ cổ phiếu KHA và ký gửi chúng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty sẽ trả cổ tức đầu tiên vào năm 2012 tại trụ sở của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 29 tháng 8 năm 2012.

Trước đây, chứng khoán DNNVV đã bị đình chỉ hoạt động thanh lý. Đồng thời, ông Pan Huizhi, tổng giám đốc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã bị bắt trước đó vì nghi ngờ “lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *