SSI: Các cổ đông nội bộ đã ký thỏa thuận bán 10.000 cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố giao dịch giữa Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Hu Xishantra, thành viên Ban kiểm soát. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 29 tháng 9, bà Trà đã ký thỏa thuận bán 10.000 cổ phiếu SSI bằng phương thức hoặc thỏa thuận khớp lệnh.

Trước khi giao dịch, cổ đông của Tra nắm giữ 20.168 cổ phiếu của SSI. Nếu giao dịch thành công, cô sẽ sở hữu 10.168 cổ phiếu SSI. Bà Trà cho biết, mục đích của giao dịch là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *