“Công chúa đường” hy vọng sẽ huy động được hơn 400 tỷ cổ phiếu

Bà Dang Huynh Uc có biệt danh là “Công chúa mía đường”, hiện là thành viên hội đồng quản trị của công ty chứng khoán Thành Thành Biên Hòa (mã giao dịch chứng khoán: SBT) vừa đăng ký tăng 20 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến ​​sẽ được hoàn thành thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Việc nắm giữ cổ phần đưa tỷ lệ nắm giữ của Thanh Thành Công-Biên Hòa lên 52,5 triệu cổ phiếu, chiếm 10,6% vốn cổ phần. — Bà Đặng Huỳnh Uc Mỹ-Thành Thành Công-Biên Hòa.

Đầu tháng 10, Thành Thành Công-Biên Hòa đã thông qua báo cáo của Mỹ Bà và các bên liên quan (bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Thành Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc) đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ SBT để chuyển nhượng cổ phần trực tiếp Tỷ lệ đã được tăng lên tối đa 55% mà không cần bán công khai. Báo cáo tài chính của Thanh Công-Biên Hòa năm 2017, gần đây đã thông báo rằng họ đã xác nhận doanh thu ròng là 10.285 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 545 tỷ đồng. . So với năm trước, doanh số tăng gần 130%, chủ yếu do tác động của việc sáp nhập với Đường Hòa Hòa, trở thành công ty lớn nhất trong ngành mía đường với thị phần xấp xỉ 40%. Công ty TNHH Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), với lợi nhuận và chiến lược giá thấp, có lợi thế là giành được nhiều thị phần hơn trong hầu hết các lĩnh vực đường. Thành Thành Công – Mặc dù Hoa có bốn động lực tăng trưởng chính: đầu tư vào toàn bộ chuỗi giá trị để giảm giá thành sản phẩm và hiểu biết sâu sắc về thị trường nội địa, thị trường nội địa đang tăng trưởng ổn định và có thể nắm bắt được việc sử dụng như ethanol hoặc sinh khối .

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của cổ phiếu SBT là không lớn và thị trường đường có thể tăng dần khi thị trường mở cửa. Đến năm 2020, do thỏa thuận ATIGA áp dụng. Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 21.724 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *