Người nước ngoài là người mua ròng, chỉ số Vn tăng hơn 8 điểm vào cuối năm

Tính đến ngày 31/12, sàn giao dịch có tổng cộng 223 cổ phiếu tăng giá, chỉ số Vn tăng 8,06 điểm lên 545,63 điểm và mua và bán 122,96 triệu cổ phiếu, tương đương 1918,25 tỷ đồng Việt Nam. Từ 500 đồng đến 2000 đồng, VCB và VIC tăng nhẹ. Cổ phiếu bất động sản, bảng trắng điện tử dầu khí xanh. FLC, HAG, SJS, OGC, IDI, PET, PVD, PVT, DPM và PXI đã tăng vọt. Các giỏ bất động sản đại diện cho OGC và FLC, theo sau là 10,69-13,6 triệu cổ phiếu, đây là giao dịch thú vị nhất trên sàn giao dịch chứng khoán.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua 3,5 triệu cổ phiếu ròng. Cổ phiếu đạt 96,78 tỷ đồng, tăng 44,75% so với ngày giao dịch trước đó và tăng giá trị 4,75%. HPG và KDC là các cổ phiếu mua ròng chính, có giá trị lần lượt là 14,28 tỷ đồng và 11,33 tỷ đồng. Ngân hàng cũng ghi nhận mức lãi mạnh mẽ của 179 mã, trong đó hàng tồn kho chính đã tăng trước khi kết thúc ngày giao dịch trước đó. 2014. ACB, SHB, PVS, KLS, BVS, VND và VCG tăng thêm 100-700 đồng Việt Nam. SCR và PVX đã đạt đến giới hạn trên. SHB, VCG và PVS là ba mã chính để thu hút người nước ngoài trên sàn Giao dịch chứng khoán và được mua tuần tự từ 1,13 đến 3,04 tỷ đồng. Cổ phiếu đã chuyển hơn 66,1 triệu cổ phiếu với mức giá 82,98 điểm, với tổng trị giá 790,04 tỷ USD. KLF đã đặt hơn 15 triệu cổ phiếu và có thanh khoản hàng đầu trên toàn thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *