Một loạt các công ty chứng khoán là nhân viên cấp cao

Tuần trước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và công ty đã công bố thay đổi nhân sự cho tám công ty môi giới. Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO) Ông Bùi Đức Thắng đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc điều hành kể từ ngày 27 tháng 8.

Tại Việt Nam Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) tuyên bố ông Lê Việt Hà sẽ trở thành giám đốc chi nhánh của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 23 tháng 8 để trở thành Thành phố Minh.

Tại Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), bà Dương Khánh Linh kế nhiệm ông Đỗ Như Nhất làm giám đốc công ty chứng khoán ACB Khánh Khánh từ ngày 23/8. Kể từ ngày 20 tháng 8, ông Ruan Dekui từ LVS Securities Co., Ltd. (LVS) đã giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, kế nhiệm ông Trần Việt Trung. -At United Securities Co., Ltd., ông Huynh đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 17 tháng 8, không phải ông Phan Minh Ngọc.

Từ ngày 22 tháng 8, bà Trần Thị Mai đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chứng khoán Nhật Bản. -Trong Công ty Chứng khoán Sài Gòn Tongtian (SBS) và ông Chen Guangguang đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 15 tháng 8.

Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) vừa phê duyệt thư từ chức của ông Ruan Wenle. Do đó, ông Ruan Wenle đã từ chức khỏi hội đồng quản trị và phó chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 28/8. — Thị trường hỗn loạn, và các công ty chứng khoán đã giảm đáng kể chi phí và giảm đáng kể số lượng nhân viên. Do đó, trong giai đoạn này, sự biến động của nhân sự của công ty chứng khoán là rất lớn. Ngoài ra, trong tình hình hiện tại mà thị trường chứng khoán không thể phục hồi, một số lượng lớn nhân viên trong ngành tài chính chứng khoán đã được chuyển sang các bộ phận khác.

(TTVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *