Kể từ ngày 26 tháng 9, tỷ lệ tham gia của người nước ngoài tại VIC là 22%

Các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 22% Trung tâm quốc tế Vienna – Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã ban hành thông tin về việc điều chỉnh giá phòng nước ngoài của Vingroup (VIC). Kể từ ngày 26 tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ nắm giữ 22% vốn nhượng quyền của VIC thay vì 27% trước đó. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi 3.000 trái phiếu chuyển đổi nên phát hành trong năm nay thành cổ phiếu, đồng thời đưa ra đề nghị và kế hoạch niêm yết cho cổ phiếu phổ thông của VIC ở nước ngoài, đầu tư nước ngoài là 22%. -Zong Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *