Descon dự kiến ​​rút khỏi danh sách

Chứng khoán DCC chính thức được giao dịch vào ngày 12 tháng 12 năm 2007 và vốn cổ phần của công ty là 103 tỷ đồng. Vì vậy, gần 4 năm sau khi niêm yết trên sàn HOSE, nếu được sự chấp thuận của cổ đông tại cuộc họp lấy ý kiến ​​tiếp theo bằng văn bản thì Decon sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán. Một cổ phiếu bằng một phiếu bầu.

Từ ngày 16/09 đến nay, do vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin, cổ phiếu DCC bị đình chỉ giao dịch. Đã hết thời hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng, nhưng công ty tiếp tục xin gia hạn đến ngày 15/11 với lý do Descon và công ty kiểm toán chưa thống nhất được số liệu kiểm toán sẽ báo cáo. -Ngoài Decon, Tribeco cũng lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản về vấn đề hủy niêm yết cổ phiếu, sẽ công bố vào tháng 12 tới. Ảnh: BH

Cuối tháng 8, Decon tổ chức đại hội cổ đông. đồ đồng. Tại thời điểm đó, báo cáo tài chính năm 2010, kế hoạch hoạt động năm 2011 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm đó đã được thông qua. Do đó, phải đến đầu tháng 9, công ty mới mời đơn vị kiểm toán tham gia kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng. Kết quả kinh doanh 6 tháng chưa soát xét, Decon lỗ 11,5 tỷ đồng, doanh thu đạt 41% kế hoạch. Làm việc với các nhà đầu tư để đảm bảo rằng kế hoạch đã được Quốc hội thông qua vào ngày 30 tháng 8 được hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *