Thị trường trái phiếu sẽ duy trì hoạt động cho đến cuối năm nay

Theo báo cáo hàng tuần của Công ty TNHH Ngân hàng Chứng khoán Việt Nam (VCBS), Bộ Tài chính đã phát hành 26 nghìn tỷ trái phiếu 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam và 2 nghìn tỷ và 3 năm trái phiếu 3 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Đối với 100%. So với giờ giao dịch trúng thầu trước đó, lãi suất chiến thắng của trái phiếu và trái phiếu giảm nhẹ 0,11% -0,3%.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã phát hành 500 tỷ đồng năm năm đồng với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 11,1%. Những trái phiếu kỳ hạn không thể được phát hành trong một thời gian dài.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã phát hành 313 tỷ trái phiếu đồng nội địa với lợi suất 66,2%. Trong đó, tổng giá trị của trái phiếu 3 năm là 325 tỷ đồng, với lợi suất hàng năm là 10,7%, trái phiếu 5 năm là 60 tỷ đồng, và lãi suất hàng năm là 10,64%. Do ngân hàng có thanh khoản dồi dào, tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp và tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​thấp khoảng 8%, dẫn đến nhu cầu mua trái phiếu và ghi chú với tổ chức trong ngắn hạn. Tín dụng tăng và lãi suất chiến thắng giảm nhẹ.

VCBS tiếp tục dự đoán rằng cả thị trường trái phiếu sơ cấp và thứ cấp sẽ hoạt động trong phần còn lại của năm. — TTVN nói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *