Đồng Việt Nam: Lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết lợi nhuận sau thuế quý IV / 2012 đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 112%, vượt xa cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, công ty lãi 78,8 tỷ đồng, loại trừ khoản lỗ lũy kế hơn 200 tỷ đồng của năm 2011.

Thông tin chi tiết về kết quả hoạt động của Chứng khoán VNDirect quý IV / 2012. Đơn vị: Tỷ đồng-Tổng doanh thu của trực tiếp trong quý 4 đạt 43 tỷ đồng, 95% trong số đó đến từ hoạt động môi giới, tự doanh và các khoản khác như lãi tiền gửi, cổ tức và các khoản khác. Ngoài ra, hầu hết các khoản chi phí cũng được công ty kiểm soát ở mức khá thấp, đặc biệt chi phí kinh doanh giảm từ 123 tỷ xuống 17 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, phí của VNDirect đã vượt quá 974 VND. Một tỷ đô la Mỹ tiền và các khoản tương đương tiền tăng 300 tỷ đô la Mỹ so với đầu năm và tiền gửi ngân hàng chiếm hơn một nửa. Ngoài ra, công ty còn nắm giữ khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết trị giá hơn 511 tỷ đồng, cho Công ty cổ phần Địa ốc Minh Ngân vay gần 43 tỷ đồng. — Theo giá trị sổ sách, VNDirect còn sở hữu cổ phần tại nhiều ngân hàng, bao gồm Ngân hàng An Bình (trị giá 157 tỷ đồng), Ngân hàng Quân đội (trị giá 346 triệu đồng) và Ngân hàng Công nghệ (trị giá 17,6 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2012, tổng quỹ lương thưởng của công ty đã tăng thêm 1 tỷ đồng, khiến thu nhập bình quân mỗi tháng của mỗi người lao động tăng 11 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011. Hiện tại, Chứng khoán VNDirect có 257 nhân viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *