Quỹ cổ phần Manulife tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý III vượt 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong chín tháng qua, quỹ này vẫn lỗ hơn 6 tỷ USD, do cổ phiếu biến động mạnh trong vài tháng đầu năm do thông tin về dịch bệnh. Vào cuối tháng 9, giá trị tài sản ròng của MAFEQI đã vượt 179 tỷ đô la Mỹ, giảm dưới 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ tăng tỷ trọng tiền mặt, nhưng giá trị cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm hơn 94% tổng tài sản. Giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phiếu là 11.075 đồng.

Bà Trần Thị Kim Cương, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý quỹ đầu tư Manulife (Việt Nam) cho biết, chiến lược đầu tư của MAFEQI là tập trung vào cổ phiếu thuộc các ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế. Tính đến cuối tháng 9, quỹ nắm giữ 37 cổ phiếu, trong đó tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư là các cổ phiếu lớn, như VCB (8,97%), FPT (7,83%) và VHM (7). (39%) .

“Thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư dài hạn tốt. Theo thời gian, sự phát triển của thị trường chứng khoán cả về số lượng, chất lượng nguyên liệu và tính thanh khoản đã tạo cơ hội rất lớn cho chứng khoán tăng trưởng”, Cường Bà chủ cho biết .

MAFEQI là quỹ mở được thành lập vào cuối năm 2014. Quỹ không có hạn chế về số lượng, thời gian và số tiền đầu tư của các nhà đầu tư. Mục tiêu của quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng giá trị đầu tư tại Trung Quốc. Về trung và dài hạn, hiện có gần 2.200 nhà đầu tư tham gia quỹ, trong đó chỉ có ba nhà đầu tư nắm giữ hơn một triệu chứng chỉ quỹ, nhưng chiếm khoảng 43%. Quỹ đầu tư Manulife (Việt Nam) Công ty cũng quản lý danh mục đầu tư, tính đến giữa năm, tổng giá trị tài sản của Quỹ đầu tư cân bằng Manulife và Công ty TNHH Manulife Corporation (Việt Nam) đạt gần 47,8 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *