Chứng khoán VNDirect lợi nhuận cao

Cơ cấu doanh thu của VNDirect đã biến động mạnh, với doanh thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và hoạt động cho vay tăng dưới hai con số, lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Thay vào đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và rót vốn đạt mức đỉnh 194 tỷ đồng, tương đương 38%. Thu nhập còn lại của hoạt động môi giới chứng khoán đạt 110 tỷ đô la Mỹ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 253 tỷ đô la Mỹ, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo VNDirect cho biết, thị trường chứng khoán có những diễn biến tích cực về thanh khoản và xu hướng thị trường đã giúp công ty tăng lợi nhuận. Cụ thể hơn, do khoản đầu tư vào tài sản tài chính và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) được ghi nhận vào lãi lỗ tăng lên, và phải bù đắp khoản dự phòng khấu hao từ quý trước. — Ngoài ra, do giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động môi giới cũng tạo ra thu nhập đột biến. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt vượt 1,3700 tỷ USD và 445 tỷ USD, tăng 24% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, VNDirect đã mở mới hơn 80.000 tài khoản chứng khoán, chiếm hơn 30% toàn thị trường. Đại diện của VNDirect cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *