Hệ thống lưu ký chứng khoán hiện thực hóa chữ ký số

Bkav vừa triển khai giải pháp chữ ký số cho hệ thống tiền gửi của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sau 2 tháng vận hành, 127 khách hàng gửi tiền này đã tham gia đầy đủ vào hệ thống. Giao dịch lưu ký chứng khoán giữa hai công ty chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã được xác thực bằng chữ ký số. VSD, do đó, các công ty chứng khoán phải trực tiếp cử người đến VSD để nộp hồ sơ lưu trữ hàng ngày. Với việc tích hợp chữ ký số BkavCA vào mọi giao dịch, mọi thủ tục giờ đây có thể được thực hiện trực tuyến mà vẫn đảm bảo tính hợp pháp.

Ông Ngô Tuấn Anh, Giám đốc BkavCA, cho biết: “Ứng dụng chữ ký số trong giao dịch giữa VSD theo mô hình và thành viên lưu ký dựa trên giao diện lập trình ứng dụng (API). Sử dụng mô hình này, chữ ký số có thể được tích hợp liền mạch vào Trong ứng dụng, mọi giao dịch trực tuyến trên hệ thống đều được xác thực và bảo vệ. ”- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là đơn vị tiên phong triển khai giải pháp chữ ký số trong lĩnh vực chứng khoán. VSD là cơ quan đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch chứng khoán trên SGDCK Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *