Kế toán trưởng SD6 chưa bán cổ phần

Ông Đào Văn Tân đã báo cáo về giao dịch cổ phiếu SD6 tại công ty cổ phần Sông Đà 6. Cụ thể hơn, từ ngày 19/10 đến 16/11, ông Đào Văn Tân đã ký thỏa thuận bán 17.850 cổ phiếu SD6. Nhưng chưa. Giao dịch là có thể. Lý do là giá thị trường không đáp ứng được kỳ vọng.

Ông Tao Wentan là anh trai của ông Tao Xuantuan, kế toán trưởng của SD6. Tuấn hiện đang nắm giữ 43.600 cổ phiếu SD6, chiếm 0,23% thanh khoản. Kết thúc cuộc họp hôm nay, cổ phiếu SD6 là 5.400 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *