Nhiều công ty chứng khoán vẫn đăng ký kinh doanh môi giới

Hai sàn giao dịch sau đó đã công bố mười công ty chứng khoán hàng đầu theo thị phần. Theo danh sách, hầu hết các công ty chứng khoán lớn trên HSX đều dẫn đầu sàn HNX. Có 10 công ty chứng khoán hàng đầu trên HNX, chiếm hơn 56% tổng thị phần. 10 công ty chứng khoán hàng đầu HSX chiếm hơn 69% thị phần. Ở mức đáy, tình hình trở nên ảm đạm, hàng loạt công ty chứng khoán thua lỗ, lâm vào tình trạng bỏ chạy, rút ​​lui hoạt động. Mới đây, Công ty Chứng khoán Sao Việt thông báo rút khỏi nghiệp vụ môi giới và tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên của hai sở giao dịch và trung tâm lưu ký chứng khoán. Hội đồng quản trị công ty đã đồng ý triệu tập đại hội cổ đông bất thường để rút nghiệp vụ môi giới.

Thời gian dự kiến ​​tổ chức đại hội bất thường là vào tuần cuối cùng của tháng 11 năm nay. Sau khi thoát khỏi hoạt động, công ty cũng sẽ lựa chọn đối tác kinh doanh dịch vụ môi giới. Vì vậy, đến nay, nếu tính cả Sao Việt thì đã có 7 công ty chứng khoán bỏ nhà môi giới. Trước đó, Công ty Chứng khoán Âu Việt đã tự ý rút tư cách thành viên khỏi hai sở và trung tâm lưu ký chứng khoán. Ba trường hợp bị rút tiền giao dịch môi giới gồm Công ty Chứng khoán Trường Sơn, Công ty Chứng khoán Hà Nội, Công ty Chứng khoán Đông Dương và Công ty Chứng khoán SME.

Hiện giá trị giao dịch chỉ 400-500 tỷ đồng / ngày “càng ngày càng thu hẹp, bởi 10 công ty chứng khoán hàng đầu đã chiếm gần 60% thị phần toàn thị trường, 40 công ty còn lại % Thị phần, trong số 95 công ty chứng khoán còn lại, có thể thấy điều này khó khăn như thế nào, nhất là đối với các công ty chứng khoán nhỏ, trong trường hợp không có thu nhập bù đắp chi phí thì việc giảm lỗ được coi là chấp nhận được. Có thể hiểu được.

Nhiều quan điểm cho rằng danh sách các công ty chứng khoán thuộc nhóm cuối sẽ tiếp tục mở rộng thời gian tới, tuy nhiên, trong bối cảnh cơ quan quản lý đang khẩn trương chấn chỉnh, nếu muốn nhìn xa hơn, có thể chúng tôi không chỉ rút khỏi nghiệp vụ môi giới mà thậm chí Sự tồn tại của các công ty chứng khoán cũng rất khó, cơ cấu thị trường chứng khoán tập trung vào các công ty môi giới (có 105 thành viên – số người được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận là quá nhiều)

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã chấp nhận sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Thông báo 226/2010 / TT-BTC quy định các tiêu chuẩn an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tuân thủ tiêu chuẩn, văn bản sẽ được thông qua trong vài ngày tới để thúc đẩy tiến độ tái cơ cấu công ty chứng khoán. Do đó, xin rút Giao dịch không nhất thiết phải là bước cuối cùng đối với nhiều công ty chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *