Một loạt thay đổi trong giao dịch cổ phiếu từ ngày 1/8

Hầu hết các giao dịch trên đều được nhà đầu tư và công ty chứng khoán “tận dụng” từ lâu. Tuy nhiên, việc đưa ra các văn bản quy định để hợp pháp hóa các giao dịch này vẫn đang được thị trường chờ đợi. Đây cũng được xem là cơ sở pháp lý đầu tiên giúp giải quyết các tranh chấp thường xảy ra giữa các bên, chứ không phải là tình huống “mù mịt” khó phân xử. — Giao dịch ký quỹ, giao dịch trong ngày, mở nhiều tài khoản và các giao dịch khác được nhà đầu tư, công ty chứng khoán và nhà đầu tư thực hiện trong thời gian dài. Minh họa: Hoàng Hà

Thay đổi quan trọng đầu tiên của Thông tư 74 là cho phép nhà đầu tư giao dịch ký quỹ (sử dụng vốn vay của doanh nghiệp để mua cổ phiếu và trái phiếu. Đồng thời, chứng khoán này hoặc các chứng khoán khác có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp). — Để thực hiện giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư phải mở một tài khoản ký quỹ riêng. Một tài khoản giao dịch thông thường. Công ty chứng khoán có trách nhiệm phát hành danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ cho khách hàng của mình. Tỷ lệ ký quỹ (số tiền tối đa khách hàng được phép vay so với số tiền cầm cố hoặc số lượng chứng khoán) được Ủy ban Chứng khoán quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn 1/8 trước đó. Một thay đổi dự kiến ​​khác trong Thông tư 74 là cơ quan quản lý cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch. Tất nhiên, các tài khoản này vẫn không được phép mở trong cùng một công ty chứng khoán (trừ tài khoản thông thường và tài khoản ký quỹ). Đồng thời, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu khai báo tài khoản hiện có khi mở tài khoản giao dịch thứ hai.

Kể từ ngày 1 tháng 8, nhà đầu tư cũng được phép mua và bán các loại chứng khoán tương tự. Hợp đồng trong ngày. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được mua (bán) chứng khoán khi trước đó đã khớp lệnh bán (mua) đối với chứng khoán cùng loại.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch bằng cách bán. Sau đó, nếu có sẵn tiền trong tài khoản, vui lòng mua lại chứng khoán đã bán (mua) hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trước của công ty chứng khoán. Ngược lại, giao dịch mua và bán chỉ có thể được thực hiện nếu chứng khoán có sẵn trên tài khoản của nhà đầu tư.

Ngoài ra, một quy định rất đáng chú ý khác của Thông tư 74 là nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) có thể ủy quyền cho tổ chức (công ty chứng khoán) khác hoặc ngân hàng giám sát thực hiện giao dịch). Tuy nhiên, để tránh các trường hợp lừa đảo, thông đồng trước đây, thủ tục ủy quyền tương đối phức tạp, nhất là đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Cụ thể, quyền nộp đơn của cá nhân được ủy quyền phải được chứng thực hoặc công chứng tại địa phương, thể hiện rõ phạm vi ủy quyền. Đại lý không được tiến hành kinh doanh với chính mình hoặc với người khác được ủy quyền. Nhân viên của công ty chứng khoán cũng không được nhận ủy quyền của nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *