Phó chủ tịch CMS bán 8.2% cổ phần

CMS đã phát hành thành công 100% cổ phần – Cavico AG thành lập nguồn nhân lực và dịch vụ CMS công bố giao dịch cổ đông nội bộ.

Ông Đào Tiến Dương, Phó Tổng Giám đốc CMS, đã ký thỏa thuận bán 410.000 cổ phiếu từ 9/7 đến 7/8 để ổn định tài chính cá nhân.

Phương thức đàm phán là thỏa thuận và phù hợp. Trước khi giao dịch, ông nắm giữ 466.000 cổ phiếu, chiếm 9,33% vốn đăng ký.

Nếu thành công, số cổ phần còn lại là 56.000 cổ phiếu, chiếm 1,13% vốn đăng ký.

(Theo DVT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *