SAM đã thoát báo thức vào ngày 13/9

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) đã công bố tin tức và quyết định rút cổ phiếu khỏi cảnh báo. Do đó, SAM tuyên bố rằng Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOsE) đã loại bỏ cổ phiếu này khỏi cảnh báo từ ngày 13 tháng 9.

Lý do là công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế và báo cáo tài chính hợp nhất SAM6 trong sáu tháng đầu năm 2012 đã tránh được thua lỗ. Trong sáu tháng đầu năm, SAM ghi nhận khoản lãi ròng 137,89 tỷ đồng, so với khoản lỗ ròng 110,96 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *