Dragon Capital đăng ký bán tất cả các cổ phiếu STB

Dragon Financial Holdings Limited là cổ đông chính của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tongtian (STB), nắm giữ 6,66% vốn của ngân hàng.

Để cơ cấu lại danh mục đầu tư, Dragon Financial Holdings Limited, do Dragon quản lý, sẽ bán toàn bộ 61,1 triệu cổ phiếu của mình thông qua phương thức bán hàng. Giao dịch nên được thực hiện từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10.

Sacombank không tiết lộ rằng các nhà đầu tư đang mua lại cổ phiếu Dragon Capital. Tuy nhiên, trong vòng hai tháng kể từ khi bán Rồng, Chang Hen Jui, chồng của bà Huỳnh Quế Hà, phó chủ tịch đầu tiên của hội đồng quản trị của Sacombank, đã ký thỏa thuận mua cổ phiếu của STB với giá 3,72 tỷ USD. giao thức. , Hy vọng đầu tư vào hộp set-top. Ông hiện không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Sacombank.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *