Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​chia 1,07 tỷ đồng cổ tức

Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa công bố phương án tăng vốn cổ phần bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Do đó, Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, chiếm 28,78% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Từ tổng lợi nhuận sau thuế và các khoản giảm trừ vốn năm 2017-2018 cộng với lợi nhuận sau thuế còn lại, các khoản giảm trừ vốn và cổ tức bằng tiền năm 2019, vốn thực hiện xấp xỉ 1,072 tỷ đồng. — Hội đồng quản trị yêu cầu cổ đông cho phép ban lãnh đạo quyết định thời điểm ban hành kế hoạch sau khi được Ngân hàng Quốc gia chấp thuận. Nếu thành công, vốn của Ngân hàng Đại Việt sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng, lãi còn lại 29,5 triệu đồng. Hiện đại hóa các dự án, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mạng lưới kinh doanh và hoạt động tín dụng.

Sau phát hành, cổ đông gồm 3 thành viên HĐQT sẽ nắm giữ hơn 3,09 tỷ cổ phiếu, chiếm 64,46% tổng vốn. Cổ đông chiến lược MUFG Bank Ltd cũng tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 946 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,37% vốn. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 121, Nghị định số 91 được sửa đổi, bổ sung, các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn đại chúng đã được bổ sung vào doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đầu tư để duy trì nguồn vốn hàng tỷ USD. Vốn cổ phần, phần vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngân hàng đại chúng giữ lại lợi nhuận hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì nộp ngân sách bằng tiền mặt trong nhiều năm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *