Nhiều giám đốc điều hành có mức lương tháng 3 triệu đồng

Ông trùm chứng khoán và bất động sản nhận thù lao “ tầm thường ” – Ngân hàng VIB: Thù lao cao, cổ tức thấp – theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Dầu khí lần thứ nhất và CTCP Xây lắp khí IDICO , Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách sẽ nhận mức lương áp dụng theo quy chế tiền lương của công ty. Còn các thành viên HĐQT kiêm nhiệm thì chỉ được 3 triệu đồng / tháng. Lương của Trưởng Ban kiểm soát cũng là 3 triệu đồng, lương của thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng.

Công ty IDICO có chức năng thương mại trong lĩnh vực xây dựng công trình công cộng, xây dựng công trình và các lĩnh vực khác. Cơ khí công nghiệp, cơ khí giao thông (cầu, đường, cống …), xây dựng công trình thủy lợi, hoạt động bất động sản …- Hợp tác với IDICO, năm 2012, Công ty điện tử giám đốc hành động đầu tư phát triển công nghệ viễn thông chỉ nhận được 3 Thù lao 5 triệu đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Điện tử-Viễn thông (ELC) Hướng dẫn), năm 2012 đã thông qua phương án thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Do đó, 2% lợi nhuận sau thuế sẽ được chia cho hội đồng quản trị. , Nếu kết quả hoạt động kinh doanh vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra từ 5% trở lên. Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng / tháng vào năm 2012, và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát là 3 triệu đồng / tháng vào năm 2012.

Trong nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012, Công ty TNHH Thép Nam Kim (NKG) chỉ thông qua mức thù lao của chủ tịch hội đồng quản trị là 120 triệu đồng / năm. Phó chủ tịch hội đồng quản trị là 84 triệu đồng / năm, thành viên hội đồng quản trị là 60 triệu đồng. Chủ tịch hội đồng kiểm soát là 10 triệu đồng, thành viên ban kiểm soát là 5 triệu đồng. Do đó, tổng mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012 sẽ đạt 409 triệu đồng. Mặc dù tình hình kinh tế đất nước có những tín hiệu khả quan, nhiều công ty trong nước vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Lợi nhuận quý đầu tiên của nhiều công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, thậm chí còn bị lỗ.

Như vậy, trong kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Bình Dương, lợi nhuận sau thuế quý I chỉ vượt 976. Hàng triệu đồng, giảm 18,7 tỷ đồng (tương đương 95%) so với năm 2011.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bản giải trình báo cáo đã được chuyển đến Sở. Chủ tịch Thị Lan cho biết, nguyên nhân là do công ty chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản nên thường ghi nhận doanh thu. Quý 3 và quý 4 hàng năm. Ngoài ra, suy thoái thị trường đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của hoạt động bất động sản.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tương lai (mã KMR) cũng thua lỗ nghiêm trọng. Lợi nhuận âm được ghi nhận trong quý đầu tiên. Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I / 2012 của công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận sau thuế) chỉ vượt 259 triệu đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Khi giải thích về khoản lỗ này, Mirae cũng cho biết hàng quý, chi phí đầu vào (bao gồm một số nguyên vật liệu chính và nhân công) làm tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn nên công ty không thể tăng giá bán mà thực hiện chính sách chiết khấu đối với một số mặt hàng. Điều này đã dẫn đến thua lỗ trong những năm gần đây.

(Theo VnMedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *