Cổ đông nội bộ đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu RIC

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) vừa công bố giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đào Ngọc Hoa. Do đó, từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9, bà Đào Ngọc Hoa (thành viên thường trực của hội đồng quản trị) đã ký thỏa thuận mua 2 triệu cổ phiếu để đầu tư vào tài chính cá nhân.

Giao dịch nên được hoàn thành. Thông qua giao tiếp và đàm phán trật tự. Hoa hiện không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong RIC. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/8, cổ phiếu RIC tăng từ 100 đồng lên 5.900 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *