Viễn thông Sài Gòn xin hoãn đại hội cổ đông

Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Sài Gòn-Sài Gòn (SGT) vừa thông báo về việc dời lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 do chưa hoàn thành công tác chuẩn bị. Hiện chưa rõ thời điểm tổ chức đại hội cổ đông cụ thể tại SaigonTel, nhưng theo quy định, công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ chậm nhất là sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

SaigonTel là công ty đại chúng La do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch HĐQT. Trước việc công ty hoãn đại hội cổ đông thường niên, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC) (một chủ tịch HĐQT khác cũng do ông Tân làm Giám đốc) cũng đã xin hoãn đại hội cổ đông thường niên 2013.

Về hoạt động kinh doanh, SaigonTel và Kinh Bắc hiện đang thua lỗ. Trong giai đoạn này, SaigonTel đã thua lỗ trong hai năm liên tiếp, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ gần 225 tỷ đồng trong năm 2012 và xấp xỉ 114 tỷ đồng trong năm 2011. KinhBắc lỗ khoảng 484 tỷ đồng trong năm 2012, lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 77 tỷ đồng.

Cổ phiếu SGT và KBC sẽ bị cảnh báo.

Hàn Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *