Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​chia 1,07 tỷ đồng cổ tức

Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa công bố phương án tăng vốn cổ phần bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Do đó, Ngân hàng Việt Nam dự kiến ​​phát hành tối đa 1,07 tỷ cổ phiếu, chiếm 28,78% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn thực có xấp xỉ 1,072 tỷ đồng, được lấy từ tổng lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2017-2018 cộng với lợi nhuận sau thuế còn lại, trích quỹ và chia cổ tức năm 2019 bằng tiền. Hội đồng quản trị yêu cầu cổ đông cho phép ban lãnh đạo quyết định thời điểm ban hành kế hoạch sau khi được Ngân hàng Quốc gia chấp thuận. Nếu thành công, vốn của Ngân hàng Việt Nam sẽ tăng từ 37.234 tỷ ban đầu lên 47.953 tỷ đồng, lãi còn lại 29,5 triệu đồng. Các dự án nhằm hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mạng lưới hoạt động và kinh doanh tín dụng.

Sau khi phát hành, cổ đông quốc gia gồm ba nhiệm kỳ thành viên sẽ nắm giữ hơn 3,09 tỷ cổ phiếu, chiếm 64,46% vốn. Cổ đông chiến lược MUFG Bank Ltd cũng tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 946 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,37% vốn. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 121, Nghị định số 91 được sửa đổi, bổ sung, các ngân hàng thương mại trên 50% vốn đại chúng đã được bổ sung vào doanh nghiệp nhà nước và tiếp tục đầu tư để duy trì nguồn vốn hàng tỷ USD. Vốn cổ phần, phần vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngân hàng đại chúng giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức dưới dạng cổ phiếu, chứ không phải trả cổ tức tiền mặt cho ngân sách trong vòng vài năm. Đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *