Lãi vượt chỉ tiêu, REE chia cổ tức 16%

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã: REE) vừa cho biết dự định chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 16% năm 2013, sẽ trả vào ngày 31/3. Nguồn của khoản thanh toán này đến từ LNST 2013, lợi nhuận giữ lại của dự án điện lạnh. — Theo kế hoạch ĐHCĐ đã xây dựng năm ngoái, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013 của công ty đã hoàn thành. 650 tỷ đồng Việt Nam. Hiện tại, Công ty Cơ Điện Lạnh chưa có báo cáo tài chính quý IV hoặc cả năm. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9/2013, lợi nhuận sau thuế của công ty đã vượt gần 30% kế hoạch, khoảng 840 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty cũng vượt 1.218 tỷ đồng.

Dựa trên kết quả này, dự kiến ​​hội đồng quản trị và ban kiểm soát sẽ nhận được 0,5% thù lao lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013. Ngoài ra, tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh cũng sẽ được thưởng 30% so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm ngoái. Trước đó, vào giữa năm 2013, hoàn thành 98% kế hoạch năm, công ty cơ điện lạnh cũng đã chia thưởng lương hàng tháng cho toàn thể nhân viên.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *