SGT có thể yêu cầu hủy trong tháng 5

Ông Le Hetera, thành viên thường trực của hội đồng quản trị của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là một quyết định của công ty và chủ yếu được Đại hội đồng thông qua. Trừ khi đăng ký bắt buộc là bắt buộc do vi phạm quy định, việc hủy đăng ký tự nguyện là luật công ty. Do đó, Bộ Thương mại không biết rằng sau ba năm đàm phán, Saigon Telecom sẽ rút khỏi danh sách vòi.

Trước hết, Saigon Telecom phải mua lại các cổ phiếu khác do các cổ đông khác nắm giữ … Khi SGT chính thức đưa ra các yêu cầu bức xạ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan, thời gian thực hiện …- — Ông Trà cho biết đây là lần đầu tiên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết hành động và chủ động yêu cầu rút niêm yết .

Tái cơ cấu mạnh mẽ và huy động vốn từ các cổ phiếu khó khăn, ông Đặng Thành Tâm giữ chức chủ tịch SaigonTel quyết định rút khỏi thị trường chứng khoán. Ảnh: CP

Tại Đại hội đồng cổ đông SaigonTel ngày 22 tháng 4, đã đồng ý hủy 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ phiếu SGT (theo Quy tắc niêm yết của HOSE, trong trường hợp hủy đăng ký, chỉ cần đăng ký tự nguyện khi có mặt tất cả Ít nhất 65% số phiếu của các cổ đông). Hiện tại, công ty vẫn chưa gặp hội đồng quản trị để hoàn thiện nghị quyết và đưa ra yêu cầu đình công PIPE. Yêu cầu niêm yết cổ phiếu SGT sẽ được xử lý vào tháng Năm.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho biết, công ty mới thành lập phải chứng minh rằng công ty phải đưa ra quyết định cẩn thận khi thành lập. Nếu hoạt động giao dịch không tốt, bạn nên xem xét lại thời gian để tiếp thị, đặc biệt là khi thị trường chứng khoán gặp khó khăn. Ông cũng đề xuất rằng các mặt hàng nên được sắp xếp lại cho thị trường để phân loại hàng hóa trong các giỏ khác nhau, để tạo ra một thị trường hấp dẫn và môi trường đầu tư tốt. Bởi vì thị trường đang ở trạng thái dư thừa (nhiều công ty không quản lý tốt, hoặc thậm chí mất tiền) và thiếu hàng hóa. Theo ông Hai, hủy bỏ tự nguyện là rất phổ biến trên thế giới, và điều khó khăn nhất là giải quyết các vấn đề lợi nhuận của cổ đông một cách thỏa đáng.

Các cổ phiếu của SaigonTel được niêm yết trên Hợp đồng Chứng khoán HCM của Sở giao dịch chứng khoán vào ngày 10 tháng 1 năm 2008. Vốn đăng ký thực sự đầu tư vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 740 tỷ rupiah. Đây là một trong những danh hiệu giúp ông Đặng Thành Tâm duy trì vị trí thứ ba trong số 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán năm 2010 do VnExpress.net phát hành. Trước đó, cổ phiếu SQC của một công ty khai thác niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đồng ý hủy niêm yết.

Theo quy định niêm yết, trong trường hợp hủy niêm yết tự nguyện, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có kế hoạch chấp nhận / từ chối xóa số tên trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được cổ phiếu. Trong trường hợp không chấp thuận, bộ sẽ giải thích lý do bằng văn bản.

Bạch Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *