Bộ Xây dựng muốn rút khỏi Công ty Songhong

Ngày 25/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ bán đấu giá hơn 13 triệu cổ phần Công ty SHG Sông Hồng do Bộ Xây dựng nắm giữ (tương đương 49% vốn cổ phần). — Giá khởi điểm 10.000 đồng / cổ phiếu, gấp 5 lần thị giá cổ phiếu SHG giao dịch trên UPCoM. SHG có giá 2.000 đồng / cổ phiếu và ít thanh khoản trong 3 tháng qua. Tính đến 30/6, công ty lỗ lũy kế hơn nghìn tỷ đồng và âm tài sản hơn 695 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động gần 642 tỷ đô la Mỹ, và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 830 triệu đô la Mỹ. – Kiểm toán viên cho rằng công ty không đủ điều kiện tham gia dự thầu do tín dụng xấu. Thu nhập chính và kết quả của công việc đang làm trong những năm trước đã chuyển thành hiệu quả thấp và lãi suất cao. Công ty mẹ và nhóm công ty thành viên mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do chi phí lãi vay liên quan đến dự án NMNĐ Vũng Áng 1, nợ phải trả theo nghĩa vụ an toàn của công ty con, nợ phải trả tiếp tục tăng.

Do đó, công việc kiểm toán thực chất là “nghi ngờ” khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ban giám đốc công ty cho biết Red River sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất 12 tháng bằng cách thu nợ, cho thuê nhà và hỗ trợ vốn cổ đông. .

Queen Tron

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *