Tài liệu hủy đăng ký nhà máy lọc hóa dầu Pingshan

Tổng công ty Lọc hóa dầu Hirayama (BSR) vừa có thông báo rút hồ sơ niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, sự phổ biến và biến động của giá dầu thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, buộc công ty phải hoãn kế hoạch niêm yết tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của công ty.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu BSR, và xác định mục tiêu khi điều kiện thị trường chung và điều kiện nội bộ của công ty phù hợp hơn.” Tổng Giám đốc Pei Mintian viết. Lọc hóa dầu Pinghe đã nộp hồ sơ niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu vào cuối tháng 5 và bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Phương án niêm yết đã được 100% cổ đông công ty thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm nay. Giá cổ phiếu BSR giao dịch trên thị trường UPCoM hiện tại là 7.600 đồng, tương đương với mức giá hồi đầu năm.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 8.068 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hợp nhất năm nay có lãi trước thuế 1.363 tỷ đồng. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, công ty chỉ thu về hơn 40,8 nghìn tỷ đồng, lỗ trước thuế xấp xỉ 4,1 nghìn tỷ đồng. , Và xem xét để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Đổi lại, công ty phải chịu ảnh hưởng lớn do nhà máy phải đóng cửa để bảo trì tổng thể trong hơn 45 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *