Bộ Xây dựng muốn rút khỏi Công ty Songhong

Ngày 25/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ bán đấu giá hơn 13 triệu cổ phần Công ty SHG Sông Hồng (tương đương 49% vốn cổ phần) do Bộ Xây dựng nắm giữ. — Giá khởi điểm 10.000 đồng / cổ phiếu, cao gấp 5 lần thị giá SHG giao dịch trên UPCoM. Với mức giá 2.000 đồng / cổ phiếu, Shanghai Natural Gas gần như không có thanh khoản trong ba tháng qua. Tính đến 30/6, công ty lỗ lũy kế hơn nghìn tỷ đồng và âm tài sản hơn 695 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động gần 642 tỷ đô la Mỹ, và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 830 triệu đô la Mỹ. – Kiểm toán viên cho rằng công ty không đủ điều kiện tham gia đấu thầu do tín dụng kém. Thu nhập chính và kết quả của công việc dở dang trong những năm trước đã chuyển thành hiệu quả thấp và lãi suất cao. Công ty mẹ và nhóm công ty thành viên mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do phải trả lãi vay liên quan đến nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, các cam kết theo nghĩa vụ bảo lãnh tài sản đảm bảo, nợ phải trả tiếp tục tăng.

Do đó, cuộc kiểm toán nhận thấy “nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp.” Tuy nhiên, ban giám đốc công ty cho biết Red River sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất 12 tháng bằng cách thu nợ, cho thuê nhà và hỗ trợ vốn cổ đông. .

Quin Tron

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *