Các cổ đông nội bộ đã ký thỏa thuận bán gần 100.000 cổ phiếu PGD

Các cổ đông nội bộ đã ký thỏa thuận bán gần 100.000 PGD – thời gian giao dịch là từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9.

30 giỏ cổ phiếu được bao gồm trong chỉ số VN30

Công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã được thông báo về hiệu quả giao dịch giữa các cổ đông nội bộ, cụ thể là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Phân phối Khí áp suất Dầu khí Việt Nam ( PGD) giao dịch. Cụ thể, ông Trần Ngọc Trinh là thành viên hội đồng quản trị của PGD và là đại diện góp vốn của công ty thương mại tổng hợp Baria Vũng Tàu.

Cụ thể hơn, từ ngày 22 đến 22 tháng 8, Công ty Thương mại Tổng hợp Baria đã ký thỏa thuận bán 75.000 cổ phiếu PGD. Trước khi giao dịch, công ty nắm giữ gần 400.000 cổ phiếu PGD, chiếm 0,91% vốn cổ phần của công ty.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu PGD được tổng hợp bởi Tài sản của Công ty Thương mại Tổng hợp sẽ giảm xuống còn hơn 318.000 đơn vị. Mục đích của giao dịch để tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Trước đây, “DPI đã được xem xét” trong chỉ số VN30. Tuy nhiên, khi chỉ số được chính thức ra mắt, PGD không được đưa vào danh sách này.

Tính đến ngày 17/8, giá cổ phiếu PGD là 43.500 đồng. Tổng số chứng khoán niêm yết và ở nước ngoài ước tính vượt quá 84 triệu cổ phiếu, và giá trị thị trường vượt quá 180 tỷ đồng.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *