Cổ phiếu MSB niêm yết với giá 15.000 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông qua việc niêm yết 1.115 tỷ cổ phiếu MSB. Giá chuẩn của cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 VND, với biên độ dao động +/- 20%. Như vậy, giá trị thị trường của ngân hàng đạt xấp xỉ 17,6 nghìn tỷ đồng. Sau hai tháng đánh giá nhu cầu, MSB trở thành ngân hàng đầu tiên niêm yết trên HoSE trong năm nay. VIB, LienVietPostBank và ACB trước đây có trên thẻ điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, nhưng đã được chuyển từ Viện Kiểm sát Hà Nội. “Thị trường”, tức là tỷ lệ giá trên sổ sách và tỷ lệ giá trên thu nhập trong bốn quý vừa qua thấp hơn 1 và 10,7 lần so với mức trung bình của các ngân hàng có quy mô tương ứng. Cổ phiếu sở hữu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 11.500 đồng. Kế hoạch này đã không được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia thông qua cho đến cuối tháng 11, và ngân hàng này dự kiến ​​huy động khoảng 950 tỷ đồng thông qua đợt phát hành. Sau đó, 18 triệu cổ phiếu quỹ còn lại sẽ được dùng để bán hoặc thưởng cho người lao động.

Trong 11 tháng đầu năm nay, MSB đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2,3 nghìn tỷ USD. Shield, tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, vượt 60% so với kế hoạch năm. Tổng tài sản của ngân hàng cũng tăng 13% lên 166 nghìn tỷ đồng.

Phía đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *