ACBS: Lỗ 61 tỷ đồng liên quan đến mua bán chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) vừa công bố khoản lỗ sau thuế gần 61 tỷ đồng trong báo cáo tài chính quý IV / 2012, nguyên nhân chủ yếu do chi phí hoạt động tăng gấp 7 lần. Giống như cùng kỳ năm ngoái. Khi đó, doanh thu của công ty đạt 277 tỷ đồng, trong đó gần 84% đến từ hoạt động tự doanh.

Lợi nhuận hàng năm của ACBS là 91,6 tỷ đồng, bằng một nửa so với nửa đầu năm 2011. – Kết quả hoạt động kinh doanh của CBS trong quý IV / 2012: 1 tỷ đồng -Ngoài ra, cả năm 2012, ACBS đã bán 53 triệu cổ phiếu và thu về 823 tỷ đồng. Hiện tại, trong danh mục đầu tư ngắn hạn, ACBS có nhiều BEI nhất và VCB, với lần lượt từ 53 đến 9 triệu cổ phiếu. Một số khoản đầu tư dài hạn của ACBS là vào Địa ốc ACB, Xi măng Sơn, Ngân hàng Kiên Long và các công ty khác với số lượng cổ phiếu lớn, với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng (giá trị sổ sách). -Tên chứng khoán đầu tư dài hạn

số

(cổ phiếu)

giá trị sổ sách

(triệu đồng)

Công ty địa ốc ACB

2.500 — -250

Công ty Cổ phần Xi măng Danzi

6.437.702

101555

Công ty Đào tạo Ngân hàng

107643

767, 3

Công ty Cổ phần Xi măng Shimoda 1- — 9644130

206796

Accelerating Airlines

2.000.000

21.000

Ngân hàng Ken Long

18.400.154

200.501

ACBGF – – 2.000.000

20.100

Đối với một số ngân hàng, ACBS đã bán toàn bộ vốn, bao gồm 33,5 triệu cổ phiếu của ngân hàng lớn loại A, 11 triệu cổ phiếu ngân hàng kỹ thuật và thương mại, và 1,139 tỷ cổ phiếu của ADB, Việt Nam 14,65 triệu cổ phiếu ngân hàng và 57,8 triệu cổ phiếu ngân hàng Xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của ACBS đã vượt quá 1,5 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 4.153 tỷ đồng, Công ty không có tài sản đầu tư nào. Ngoài ra, cổ phiếu ACBS năm ngoái cũng giảm gần 10%, còn 1.653 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *