VNDirect và HNX kết nối lại giao dịch trực tuyến

Trước đó, VNDirect đã phải tạm dừng kết nối trực tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong một ngày do lỗi kỹ thuật giữa hệ thống của công ty và HNX khiến hàng chục lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán trong cuộc họp ngày 26/8. . Chu trình này đã được đưa vào hệ thống, nhưng nó phải được hủy bỏ ngay sau đó .——. Lỗi đã được sửa ngay trong đêm. HNX cũng đã có văn bản cảnh báo công ty trên toàn thị trường và yêu cầu tạm dừng kết nối trực tuyến từ ngày 27/8 để giải quyết sự cố cho đến khi xét thấy an toàn hoạt động. một lần nữa. -Do các yêu cầu trên, VNDirect đã tạm dừng đường truyền để kiểm tra hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài. Hôm nay, việc kết nối giao dịch trực tuyến của công ty với HNX đã trở lại bình thường.

“Sự cố này không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Sự cố xảy ra vào ngày 26 tháng 8. Công ty đã phối hợp với Trung tâm lưu ký, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và HNX để giải quyết theo quy định của pháp luật và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của nhà đầu tư”. VNDirect cho biết.

Huyền Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *