Chàng trai 21 tuổi muốn trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Phố Wall

Theo hồ sơ chào mua, ông Nguyệt sinh năm 1998, con trai Chủ tịch Nguyễn Đình Duo. Chào bán nhằm mục đích đầu tư tài chính và phát triển kinh doanh. Nếu được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia chấp thuận và giao dịch thành công, ông Việt sẽ trở thành cổ đông của công ty sở hữu 29,82% cổ phần tại đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của ông Việt, bố và anh trai cũng lên 54,27%, do một nhóm cổ đông chi phối.

Giá mua là 2.000 đồng / cổ phiếu, và giá chuẩn của WSS trong 60 ngày qua là mức trung bình là 1955 đồng. Giá trị ước tính của giao dịch này là 30 tỷ đồng.

Theo xác nhận số dư trong hồ sơ mời thầu, ông Việt hiện có 30,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đây đều là tiền gửi tiết kiệm cố định kỳ hạn 12 tháng và được mở vào cùng ngày giữa tháng 6 năm nay.

Công ty TNHH Chứng khoán Phố Wall được thành lập vào cuối năm 2007 và vốn cổ phần của nó là. Đầu tiên là 168 tỷ đồng. Hai năm sau, công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chủ yếu hoạt động tại khu vực Hà Nội và có 4 bộ phận kinh doanh: tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán, kinh doanh môi giới và nghiên cứu, phân tích.

Thu nhập và lợi nhuận sau thuế năm ngoái của Chứng khoán Phố Wall lần lượt là 92 tỷ đồng và 45 tỷ đồng. Phần lớn thu nhập đến từ các khoản đầu tư tài chính, hoạt động tư vấn và môi giới không bổ sung cho kế hoạch. Mục tiêu của công ty trong năm nay là đạt doanh thu 68 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đô la Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *