Giá khởi điểm của Chứng khoán Bản Việt là 48.000 đồng / cổ phiếu

Mệnh giá của cổ phiếu phổ thông đó là 10.000 đồng / cổ phiếu và tổng giá trị niêm yết là 1,032 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ đạt 43%.

Tại HOSE phát hành với giá 48.000 đồng / cổ phiếu, VCI đã đạt giới hạn trên ngay sau khi thị trường mở cửa. Ông Đinh Quang Hoàn, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, giá cổ phiếu VCI hiện tương đối thấp, 48.000 đồng.

Các nhà đầu tư nước ngoài hiện sở hữu 19% vốn cổ phần của công ty. Hiện tại, công ty không có ý định tăng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và giữ nguyên ở mức 49%, năm 2017 công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.016 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện năm 2016. Lợi nhuận trước đây dự kiến ​​là 550 tỷ đồng, tăng 32,24%. Cổ tức dự kiến ​​cho năm 2017 là 1.500 đồng / cổ phiếu. Trong 3-5 năm tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mảng tư vấn và ngân hàng đầu tư (IB), với tốc độ tăng trưởng khoảng 30%, hoạt động kinh doanh môi giới tăng trưởng 20%.

Trong năm 2016, VCSC liên tục đứng đầu về nghiệp vụ môi giới trên thị trường ngoại hối, với thị phần 30,5%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) sau thuế bình quân của công ty là 34,7%. Doanh thu đạt 89,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 415 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 38% so với năm 2015.

Do cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng tổ chức, kết quả hoạt động năm 2016 đã tăng đáng kể. . Đã ký hợp đồng tư vấn với Novaland, Vietjet Air, BigC và các công ty khác. Khu vực dịch vụ đầu tư tăng 168% trong năm 2016. Mảng kinh doanh môi giới đóng góp 41% doanh thu của công ty. -VCSC được thành lập năm 2007 với số vốn ban đầu là 360 tỷ đồng. Mười năm sau, số cổ phần của công ty tăng gấp 3,33 lần, từ 360 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 27% về doanh thu và 52% về lợi nhuận. -Hà Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *