Vinaconex được chuyển vào danh sách HoSE

Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết 441,7 triệu cổ phiếu tính đến ngày 16/12. Công ty cũng thông báo về ngày giao dịch cuối cùng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 21/12. Và hủy giao dịch một ngày sau đó. Kế hoạch đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm nay.

Thị giá của VCG đã tăng từ 40.000 đồng vào giữa tháng 12 lên 43.800 đồng, có xu hướng tăng. Dựa trên giá đóng cửa cuối tuần này, giá trị thị trường của công ty là khoảng 19,3 nghìn tỷ đô la. . Tuy nhiên, do thu nhập đột biến từ hoạt động thoái vốn nên lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần lên 1,274 tỷ đồng. Cụ thể hơn, vào tháng 8, công ty đã quyết định tổ chức lại dự án Splendora Bắc An Khánh (Hà Nội) bằng việc bán 50% cổ phần cho liên doanh chủ đầu tư dự án An Khánh JVC.

Ông Đào Ngọc Thanh-Chủ tịch Hội đồng quản trị trước đó đã khẳng định sẽ cố gắng quản lý toàn bộ dự án trong năm nay, vì cơ cấu vốn 50-50 không có lợi cho quá trình triển khai dự án vì cần phải quyết định mọi việc. Phải được sự đồng ý của hai cổ đông.

Cuối quý 3, tổng tài sản của Vinaconex đã vượt 19.300 tỷ USD. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn vượt 3.100 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn gần 6.800 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *