HAG yêu cầu cổ đông giảm giá chuyển đổi trái phiếu

HAG yêu cầu cổ đông giảm giá trái phiếu chuyển đổi nên HAG dự kiến ​​giảm giá trái phiếu chuyển đổi từ 39.058 đồng xuống 25.000 đồng / cổ phiếu.

HAG dự kiến ​​phát hành 68 triệu euro cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi – – Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HAG thông báo nội dung khác về việc lấy ý kiến ​​cổ đông, trong đó có việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 . Đây là trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd. HAG cho biết có kế hoạch giảm giá chuyển đổi từ 39.058 đồng / cổ phiếu xuống 25.000 đồng, đồng thời phải tuân theo điều khoản chống pha loãng cổ phiếu được quy định trong phương án phát hành ban đầu.

Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 VND, sau đó điều chỉnh lên 39.058 VND. Điều chỉnh này được thực hiện khi HAG trả cổ phiếu tự do theo tỷ lệ 2: 1 vào năm 2011 và trả cổ tức tỷ lệ 100: 15 vào năm 2012.

Ngoài ra, HAG mới bổ sung điều khoản chuyển đổi và chống pha loãng cổ phiếu, yêu cầu công ty phát hành mua lại trái phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *