Các công ty sau IPO phải được niêm yết trên Upcom

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước vừa công bố dự thảo thông báo thay thế Quyết định 108/2008 / QĐ-BTC và đang tiếp thu ý kiến ​​của các thành viên thị trường. Do đó, công ty niêm yết được cơ cấu lại từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Văn phòng Lưu ký. Đồng thời, công ty phải đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký trước khi có thể giao dịch trên thị trường Upcom.

Ngoài ra, các công ty niêm yết sẽ đưa ra yêu cầu bán chứng khoán. Công chúng chưa niêm yết hoặc chưa đủ tiêu chuẩn cũng sẽ phải đăng ký giao dịch trên thị trường theo quy định. Đối với nhiều công ty chưa sẵn sàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hay TP.HCM nhưng đã IPO, đây có thể được xem là một giải pháp.

Quý 4/2013, Nghị định số 108 quy định xử phạt hành chính ngành chứng khoán, công ty đã đưa ra quy định rõ ràng sau một năm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) phải đưa cổ phiếu lên sàn. Nếu chậm trễ, khoản tiền phạt có thể lên tới 150 triệu USD và buộc phải trả lại vốn cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, theo dự thảo mới công bố, doanh nghiệp niêm yết sẽ bị hủy niêm yết (bắt buộc hoặc tự nguyện), và đăng ký giao dịch vẫn phải đăng ký trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút room. Nếu tổ chức đã đăng ký không còn đáp ứng các điều kiện thành công ty niêm yết, hoặc không còn tồn tại do sáp nhập hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận thì quyền sở hữu sẽ bị hủy đăng ký thương mại. -Bongroku

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *