TMT: Hai sếp lớn muốn bán cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin giao dịch giữa Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) với cổ đông nội bộ là bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Ban kiểm soát công ty và ông Đặng Quang Vinh, Phó Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị DMT .

Từ ngày 31/10 đến 30/11, hai cổ đông nội bộ đã đăng ký và bán ra tổng cộng 30.000 cổ phiếu TMT. Trong đó, ông Đặng Quang Vinh bán 20.000 cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cũng bán 10.000 đơn vị.

Bà Hạnh hiện sở hữu 21.967 cổ phiếu TMT, nếu giao dịch thành công bà Hạnh sẽ không sở hữu đủ 11.967 cổ phiếu yêu cầu. nếm thử. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu TMT của ông cũng đã giảm từ 0,08% xuống 0,04%.

Ông Vinh hiện sở hữu 296.540 cổ phiếu TMT. Nếu số cổ phiếu đăng ký bán thành công, số lượng chứng khoán công ty nắm giữ sẽ giảm xuống còn 276.540 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,97%.

Các giao dịch trên sẽ được thực hiện theo phương thức này. Hoàn thành hoặc khớp lệnh tại chỗ. Hai cổ đông nội bộ cho biết, mục đích bán cổ phần là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *