Bến xe Miền Tây chia cổ tức 40.000 đồng / cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã CK: WCS) vừa thông báo về việc lập danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2018. Mỗi cổ đông sở hữu một trong những khoản cổ tức vào cuối tháng sau. Cổ phiếu WCS sẽ nhận tỷ giá 20.000 đồng, tương đương tỷ giá quy đổi 200%.

Công ty dự kiến ​​chi 50 tỷ đồng trả cổ tức cho 2,5 triệu cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) là công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và là cổ đông lớn nhất với 51% cổ phần.

Trước đó, vào tháng 6, Bến xe Miền Tây đã nhận cổ tức đợt 1 với tỷ lệ tương đương. Tại đại hội cổ đông thường niên hồi đầu năm, công ty đã thông qua kế hoạch chi 100 tỷ đồng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 400%, so với mức 66 tỷ đồng năm ngoái. Các giám đốc dự đoán lợi nhuận sau thuế năm nay xấp xỉ 34 tỷ đồng, biên lợi nhuận sau thuế duy trì ở mức rất cao là 50%. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo không thấp hơn 20%.

Theo báo cáo tài chính bán niên, tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Bến xe Miền Tây vượt 104 tỷ đồng, giảm 75 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *