STB, EIB, VNM và VIC chiếm 40% VN30

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với 30 cổ phiếu trong rổ VN30 trong đợt soát xét lần thứ hai.

Theo HOSE, mục tiêu giới hạn tỷ trọng vốn hóa không quá 10% VN30 / cổ phiếu. Do đó, trong giai đoạn xem xét này, giới hạn trọng lượng đối với các hộp giải mã EIB, VNM và VIC lần lượt là dưới 100%, 88,2%, 94,68%, 55,99% và 79,15%. — Theo giá đóng cửa ngày 20/7, 4 cổ phiếu này chiếm 40% NAV30.

Giá cổ phiếu MSN đã giảm 8% kể từ kỳ xem xét đầu tiên (6/2) đến nay, làm giảm giá trị thị trường của cổ phiếu. Cổ phiếu chỉ chiếm 8% NAV30. Do đó, trong kỳ soát xét này, tổng giá trị thị trường của MSN được giới hạn ở mức 100% thay vì 92,59% trong kỳ soát xét đầu tiên.

Giá trị thị trường của rổ hàng VN30. Nguồn: DVT Tính đến ngày 20/7, trong đợt soát xét thứ 2, tổng giá trị thị trường của 30 cổ phiếu VN30 đạt gần 154 nghìn tỷ đồng. Chỉ số VN30 với 30 cổ phiếu mới sẽ được sử dụng từ thứ Hai tuần sau (23/7).

“So sánh” giữa HNX30 và VN30

VN30 đạt 500 điểm

(theo DVT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *