PVI: Phó Tổng thư ký muốn bán hết cổ phiếu của mình

PVIF từ chối bỏ thương hiệu PVI – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố kết quả giao dịch giữa Công ty Cổ phần PVI (PVI) với Phó Tổng giám đốc Công ty Trần Văn Quý. Ông Kui dự kiến ​​bán toàn bộ 7.012 cổ phiếu PVI nắm giữ từ ngày 3 đến 28/12.

Theo thông báo, mục đích bán cổ phiếu của ông Kui là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Số cổ phiếu chưa đạt tỷ lệ sở hữu 1%. Kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, cổ phiếu PVI tăng lên mức 14.900 đồng / đơn vị. Ngoài ra, báo cáo quý III của PVI cho thấy, LNST của công ty đạt 1.260,5 tỷ đồng. Doanh thu năm 2011 là 1.211 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 422,6 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với 9 tháng năm 2011. Doanh thu hoạt động tài chính quý 3 đạt 213,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đã vượt 630 tỷ đồng. – Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 82,7. Một tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, công ty lãi sau thuế 317,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011. Tính đến ngày 30/9/2012, số dư PVI phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là 1.149,8 tỷ đồng. Giá trị đồng Việt Nam đầu năm là 142,4 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *