REE tăng tỷ lệ sở hữu tại Tan Nui Beo lên 9,47%

REE mua thêm 390.000 cổ phiếu than Đèo Nai – làm thế nào để thoát khỏi khoản đầu tư đa ngành của Công ty Cổ phần Than Nui Beo (NBC) thông báo thay đổi cổ đông, do đó, công ty đại chúng của Công ty Điện lực (Điện lạnh) Công ty) đã mua hơn 207.000 cổ phiếu NBC, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1,68 triệu cổ phiếu lên gần 1,9 triệu cổ phiếu, một tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,43% vốn đăng ký xuống 9,47%. Ngày thay đổi quyền sở hữu là ngày 18 tháng 9. NBC hiện ở mức 11.800 đồng / cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *