Chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên sẽ bắt chước chỉ số HNX30

Nhằm xây dựng và phát triển các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày 10/8, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Dự án Tổ chức và Quản lý Giao dịch Chứng chỉ Quỹ ETF Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội” nhằm giới thiệu và thu thập thông tin phản hồi từ thị trường Những người tham gia hoàn thành dự án trước khi thực hiện chính thức.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thị trường chứng chỉ quỹ ETF tại một số nước và tình hình thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam, hội thảo đã giới thiệu một số vấn đề quan trọng. Dự án: Đề xuất khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của quỹ ETF, mô hình tổ chức và quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF, phương án đăng ký chứng chỉ quỹ ETF.

Do đó, chứng chỉ quỹ ETF đã phát hành cần được đăng ký và tập trung quyền giám sát của người Việt Nam. người lưu ký chứng khoán tại Hà Nội Giao dịch trên thị trường sơ cấp hệ thống phố Trên thị trường chính, tổ chức phát hành (quản lý quỹ) và người lập quỹ ETF cùng phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ ETF. Trên thị trường thứ cấp, người tạo quỹ ETF và các nhà đầu tư khác mua bán quỹ ETF thông qua hệ thống giao dịch niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thị trường chứng chỉ quỹ tham gia bao gồm: Ủy ban Chứng khoán Quốc gia là cơ quan quản lý; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là cơ quan điều hành thị trường; trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký tiền gửi và thanh toán; công ty quản lý quỹ là tổ chức phát hành; công ty chứng khoán Như người thành lập quỹ, thanh khoản của tổ chức môi giới; nhà cung cấp dịch vụ chỉ số (giai đoạn đầu do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đảm nhận); ngân hàng quản lý, ngân hàng giám sát; nhà đầu tư .—— Sản phẩm đầu tiên được giao dịch Đây là chứng chỉ ETF mô phỏng chứng chỉ ETF ETF HNX 30.

ETF (Exchange Traded Fund) là chứng chỉ cho phép nhà đầu tư giữ tài sản (cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, v.v.) và kinh doanh trên thị trường chứng khoán. ETF có các đặc điểm của quỹ mở (thị trường sơ cấp) và quỹ đóng (thị trường thứ cấp).

Chứng chỉ quỹ ETF phải được thanh toán và giao dịch dưới hình thức cổ phiếu và hệ thống giao dịch cổ phiếu. Phiếu giảm giá cho phép nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ bất kỳ lúc nào trong thời gian giao dịch.

ETF là một công cụ rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các thị trường phát triển như thị trường. Các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan… Vì nó quy tụ những ưu điểm của quỹ đóng và quỹ mở và giải quyết được những khuyết điểm của chúng.

Cụ thể hơn, ETF của quỹ có cơ chế giải quyết vấn đề / mua lại thông qua cơ chế quỹ thành viên sáng lập (AP) rất hiệu quả. Cơ chế này làm cho giá giao dịch của chứng chỉ quỹ ETF luôn thay đổi xung quanh giá trị tài sản ròng của quỹ.

Ngoài ra, ETF có cơ chế đầu tư theo chỉ số hoặc danh mục tài sản hiện có, đây là một cơ chế mở. Thông tin về cấu trúc và giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư giúp công chúng đầu tư theo sát các hoạt động của quỹ để họ có thể phản ứng nhanh với bất kỳ thay đổi nào.

Trong buổi tọa đàm, đại diện các thành viên thị trường đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai thị trường ETF trên toàn thế giới và phát biểu ý kiến ​​về đề án hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong khuôn khổ hội thảo, các thành viên thị trường và các hãng thông tấn có cơ hội trò chuyện với đại diện của cơ quan quản lý nội dung dự án để có thêm những ý kiến ​​đóng góp. Đã góp phần vào việc hiện thực hóa dự án.

Giới thiệu dự án và phản hồi trực tiếp từ các bên tham gia thị trường như công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng giám sát và các tổ chức tài chính có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế. Quan trọng nhất là thể hiện được nhu cầu của các nhà phát triển dự án Và thu thập ý kiến. Với tinh thần xây dựng cao, anh đã góp phần hoàn thành dự án, bắt đầu thay thế sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đặt nền móng hội nhập với thị trường vốn khu vực và quốc tế. – (TTVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *